Teamontwikkeling Test

Published Sep 12, 20
6 min read

Teamontwikkeling 4 Fasen

De vraag rondom teamwerk is dus altijd: wat wil je verbeteren en hoe gaat teamwerk je daarbij helpen. Dan kom je er ook achter dat het soms helemaal niet nodig is om in teamwerk te investeren. We krijgen vaak de vraag of we kunnen helpen ‘teamleden te veranderen’ voor betere prestaties.

Als prestaties achterblijven, kijk dan eerst naar de teamstructuur of misschien wel het ontwerp van je organisatie, de groter context waarin het team opereert. zijn bijvoorbeeld: Verbeter de werkprocessen.Verander de teamstructuur, combineer bijv. andere taken - teamontwikkeling betekenis.Zet medewerkers anders in, geef hen bijv. meer autoriteit, laat ze om- of bijscholen.Verander de bedrijfssystemen, bijv.

In de traditionele organisaties zien we teammanagers die beslissen, de regels bepalen en zeggen wat moet gebeuren. Een teammanager heeft dan 6-15 direct reports. In een organisaties met sterk teamwerk, zijn soms wel 100 medewerkers gekoppeld aan één teammanager. Door middel van gedeeld leiderschap managen de teams vooral zichzelf. Veel werk is zo complex, met nieuwe technologieën, milieueisen, gezondheids- en veiligheidskwesties dat het niet meer mogelijk is dat één persoon alles weet.

Deze managers richten zich meer op de teams dan op individuen. Als je als manager meer de rol van partner/collega kiest is het nodig om vanuit vertrouwen met je teams te werken. Medewerkers nemen dan meestal ook meer verantwoordelijkheid. De manager die blijft beheersen, zal teams treffen met medewerkers die volgen.

Daarmee zijn veel teams op het verkeerde been gezet. Empowerment betekent nl. niet dat je als team kan doen waar je zin in hebt of dat je overal over stemt. Het betekent wel dat teamleden een grotere betrokkenheid krijgen bij zaken waar ze verstand van hebben, die hen direct aangaan.

Teamontwikkeling Nieuw TeamTeamontwikkeling Voorbeelden

Dat betekent tegelijkertijd een grotere verantwoordelijkheid voor medewerkers. Net als de teammanager hebben zij dan de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en de continuïteit van de organisatie. Medewerkers moeten deze verantwoordelijkheid dan wel accepteren. Soms heeft een bedrijf één format voor teamwerk. Maar samenwerking tussen medewerkers gaat over: een product maken, van elkaar leren, een strategie plannen, de inzet van middelen coördineren.

5 Fasen Van Teamontwikkeling

Eén format voldoet dan niet. Bedenk wat nodig is: projectteams, praktijkteams, met vaste kernleden, aangevuld met niet-kernleden. Bedenk ook hoe de samenwerking vorm te geven. In de productie maakt bijv. crosstraining het werk van de uitvoerende teams een stuk makkelijker. Samenwerken is op menselijk niveau natuurlijk. Het is geen toeval dat de ideale teamgrootte ongeveer hetzelfde is als een uitgebreid gezin en dat de ideale omvang van een bedrijfseenheid overeenkomt met de omvang van een stam primitieve primaten.

Standaardisatie en massaproductie hebben niets natuurlijks. In het huidige kennistijdperk vragen we van medewerkers weer hun hersens te gebruiken. Zo kan je in een team de taken verdelen, afgestemd op de kwaliteiten en de wensen van teamleden. Zo kan je zorgen dat je het beste krijgt van elk teamlid, en niet ook het slechtste.

Het verhogen van de teameffectiviteit is het product van een flink aantal ministapjes. In de loop van de tijd evolueert en leert het team en gaat het beter werken. Helaas zien we organisatie die alles in een iets te lange training proppen (teamontwikkeling methodes). Verspreid een leerproces over een langere periode. Zorg dat een team zich kan verbeteren in één vaardigheid of proces, voordat je het met het volgende confronteert.

Dan wordt het een kostenpost. Groei en ontwikkeling is een proces. Of het nu gaat om gras, een reis, de ontwikkeling van een gebouw of een persoon, er zijn altijd verschillende fasen waar je doorheen moet. Gras groeit niet harder als je er aan trekt Je kunt het proces versnellen met energie en creativiteit, maar je kan er niet omheen.

Wat wil je bouwen? Je start met ontwerpcriteria en plannen. Weet wat je wilt en wat voor team je daarvoor nodig hebt. Communiceer dat ook. In het beste geval gaan teams met een facilitator een dag of twee aan het teambuilden. Wat dan mist is het organisatiekader en de praktijk.

Volwassenen leren het beste als ze een verband zien tussen dat wat ze leren en dat waar ze in hun praktijk tegenaan lopen. Als het verband duidelijk is, zijn er geen vragen over de relevantie van de training. Leer iets als team dat je gelijk toe kan passen. Leer samen van actuele complexe vraagstukken.

Teamontwikkeling In De Praktijk

Dan hoef je het ook niet te hebben over ‘transfer of training’. Teams zijn een middel om een doel te bereiken. Effectieve teams zijn gericht op missies en ze meten hun succes af aan de specifieke resultaten die ze bereiken. Teamontwikkeling moet je in hetzelfde licht zien. Het niveau van de behaalde resultaten is de beste indicator voor de ontwikkeling van het team.

Iedere activiteit in dat kader wordt dan gezien als een last. Het team moet op een hoger niveau willen presteren, moeilijker vraagstukken aan willen pakken. Een team moet het willen, maar moet ook tastbare resultaten en successen zien, anders wordt het moeilijk om te blijven investeren in de verdere ontwikkeling (teamontwikkeling en leidinggeven).

Plan Van Aanpak TeamontwikkelingTeamontwikkeling Doelen

Meestal is niet echt duidelijk wat de oorzaken daarvan zijn. Het vermogen van het team om de problemen echt aan te pakken is afhankelijk van het vermogen van het team om de zaken goed en open met elkaar te bespreken. Eersteklas teams verstaan de kunst van het oprechte gesprek. Problemen en gedrag kunnen ze aanpakken zonder elkaar aan te vallen of te provoceren.

Dat kan alleen in een omgeving waarin teamleden zich veilig voelen. Zie het werk van het team als een kans om te groeien. Verweef de ontwikkeling van het team in de dagelijkse teamactiviteiten en maak er niet altijd een training, teamdag of andere extra activiteit van. Werk samen aan een belangrijke taak en evalueer de werkwijze en de prestaties als team.

Zij bekijken de wedstrijd samen nog een aantal keer om er van te leren - teamontwikkeling specialist. teamontwikkeling dag. Hoe hebben we het gedaan? Waar zijn we de mist in gegaan? Hoe kan het beter, sneller, goedkoper? Eerst is er de bereidheid, dan kan je pas aan de vaardigheden werken. De bereidheid stelt de teamleden open om te investeren in de samenwerking.

Bereidheid is de individuele dimensie van teamontwikkeling. Het cultiveren van de vaardigheden om samen te werken de collectieve. Waarom zou ik investeren in samenwerken? Dit is een persoonlijke beslissing gebaseerd op het antwoord op de volgende twee vragen: Is de missie van dit team belangrijk voor mij, heb ik er wat aan?Heb ik vertrouwen in de andere teamleden? Zijn ze competent, gecommiteerd? Zonder duidelijk en overtuigend antwoord op de eerste vraag verzanden teams vaak in apathie of in gekibbel over onbelangrijke kwesties.

Teamontwikkelingsplan

Een positief antwoord op de tweede vraag neemt het grootste obstakel weg voor het team om zich te ontwikkelen als een lerend team. Teams hebben een zakelijke en een sociale dimensie, en alleen door gebruik te maken van de collectieve glans van de groep, kan je de synergie ontdekken. Wil je een high performance team ontwikkelen en leiden, dan vraagt dat vaardigheden als coaching, faciliteren, grenzen bewaken, consensus vormen.

Navigation

Home

Latest Posts

Samenwerking

Published Sep 28, 20
6 min read

De Weg Naar Succes

Published Sep 27, 20
6 min read

Onderwerpen Teamontwikkeling

Published Sep 27, 20
6 min read